Tuesday, November 18, 2008

Eesti meedia eelistas Obamat

Nüüd on siis selge, et 44. USA presideniks saab Barack Obama ning maailma vägevamat suurvõimu juhivad lähiaastatel demokraadid. Möödunud valimisi jääb meenutama kõiki varasemaid rekordeid löönud kulutused “presidendipakettide” müümisel. Eks lähiajal ilmub ridamisi analüüse ja kommentaare kulude täpse jaotuse ning eelkõige rahastamise allikate kohta. Jääme siis ootama kes ja mis eesmärkidel tegid mustanahalisest tüübist presidendi.

Kindel on aga see, et möödunud valimised kinnitasid veelkord meedia kui “neljanda võimu”
vääramatut võidukäiku. Miljarditesse dollaritesse ulatuvast kampaaniakulust liikus eeldatavasti enamus meedia, reklaamiagentuuride ja PR asjameeste kukrusse. Moosi pritsiti aktiivselt nii traditsioonilisi meediakanaleid pidi kui ka blogosfääri ja kasvava Twitter võrgustiku abil.

Stationi meeskond jälgispresidendivalimiste kampaania meediakajastuse kulugu keskkonna Perspctv.com vahendusel. Enamuse kampaaniaperioodi jooksul oli meediakajastuse maht mõlema kandidaadi suhtes enam-vähem võrdne, kuigi Obama edastas MacCaini pidevalt.
Viimastel päevadel enne valimisi kasvas aga Obama edu veelgi ja seda nii meedias, blogosfääris kui seni kõige tasakaalustatumas Twitter võrgustikus. Ilmselgelt esines seos igapäevaste avaliku arvamuse uuringu tulemuste ja meediakajastuse aktiivsuse vahel. Mida rohkem kasvas mustanahalise Obama edu arvamusküsitlustes, seda väiksemaks muutus McCaini pildis olek.

Kui USA meedia huvi oli vahetu ning rahaline panus pildisoleku tagamiseks meeletu, siis kuidas käitusid kandidaatide kajastamisel eesti meedia ja veebipäeviku pidajad?

Station.ee jälgib hetkel uudiseid 10 meediakanali veebiversioonist ning 16000 eesti veebipäevikust. Vaatamata asjaolule, et järgnev ülevaade ei ole koostatud kõikide meediakanalite alusel, on kanalite valik meie aravtes piisav üldistatud mudeli loomiseks.

Me ei analüüsi meediakajastuse sisu erinevate kandidaatide suhtes, vaid anname ülevaate kajastusdünaamika olemusest aasta algusest.
Nii nagu graafikult näha käitus eesti meedia sarnaselt USA meediale, pöörates pidevalt rohkem tähelepanu Obama tegemistele ja isikule. Kui Obamaga seotud uudiseid avaldati kokku 655 korral, siis McCain sai tähelepanu 532 korral. Seega oli Obamaga seotud lugusid ca 23% rohkem kui McCaini puudutanud lugusid. John McCain ületas meediakajastuse ainult viiel nädalal neljakümne kolmest vaatlusnädalast. Viimastel nädalatel enne valimisi kasvas vahe aga veelgi Obama kasuks.

Miks see nii on, me hetkel arvama ei hakka. Igaüks võib ise Station.ee otsingut kasutades graafikukurvidele selgitust ostida.Blogosfääris on vahe veelgi rohkem Barack Obama kasuks. Kui John McCaini mainiti kokku 338 korral, siis Obamat käsitleti 198 korral rohkem ehk kokku 536 päevikukannet.

Nii nagu meediakanalite puhul, kasvas ka blogijate aktiivsus vahetult enne valimis, saavutades maksimumutelmuse valimistele eelnenud nädalal (ca, 45 kannet).

Võrreldes meediakanalite ja blogosfääri teemakäsitluse dünaamikat, siis ilmneb pea täielik faasikattuvus. Suuremad võnked on pea üks ühele korrelatsioonis. Mine võta kinni kas blogijad said tõuke meediast või vastupidi, kindel on aga teema aktuaalsuse kattuvus.

Samuti kui võrrelda eesti meedia käitumist välismeedia omaga, siis ka siin esineb intervalliline sarnasus. Eesti meedia on kenasti kõik sündmused sünkroonselt lugejani toonud ning automaatselt Barack Omabale laiema kajastuse taganud. Ühesõnaga money well spent Mr. Barack Obama.

Kuna USA 44.president on erakordne tegelane ka oma nahavärvi tõttu, siis lõpetuseks ka väike ülevaade pähhsõna “neeger” kasutuses Eesti meedias ja blogides. Ülltavalt viisakad oleme -kas pole?

Friday, June 27, 2008

Uut Blogs.Stationis


Annan teada et täiendasime Blogs.Station funktsionaalsust veebipäevikutes esinevate viidete ja päevikutele viitavate blogide esiletoomisega. Nüüd on võimalus jälgida kellele konkreetne blogija viitab ja kes tema kirjutisi oluliseks peavad. Sisseviitavate blogide alusel saab jälgida kuidas kujuneb ja kes kujundavad veebipäeviku autoriteetsust. Päevikupidaja viited teistele blogidele aitavad aga jälgida teile kordaminevate päevikupidajate eelistusi ja huvitavaid avastusi.

Tuesday, June 17, 2008

Lugeja küsimused : News.station.ee ei kajastagi kõiki...?

Sattusin lapsuliblika blogis sissekandele "News.Station ei kajastagi kõiki". Püüan omalt poolt ammendava selgituse anda :).

Hetkel on Station.ee keskkonnas kaks avalikku vaadet - uudised ja blogid (lisaks on igasugu salajasi vaateid kuid sellest pikemalt tulevikus ;)). Räägiks sellest jaotusloogikast lähemalt.

Selleks et uudiskanal oleks kaasatud meie uudiste keskkonda peab ta selgelt vastama kriteeriumile, milleks on "olla üks eesti suurimatest ülduudiskanalitest". Sellel põhjusel pole meil näiteks uudiste keskkonnas ka ühtegi spordikanalit.

Selleks et kanal oleks aga esindatud blogide keskkonnas peab ta enamvähem blogi moodi välja nägema :). Blogide keskkonnas on kindlasti ka mõningaid kanaleid, mis tegelikult blogid pole kuid püüame sellest hoiduda.

Nii et ei Bioneer ega Roheline Värav ei mahu hetkel kahjuks neisse kahte keskkonda.

Mis on lahendus? Kuidas saaks kajastada kanaleid, mis pole ei ülduudiskanalid ega ka blogid? Lahendusena tekitame lähitulevikus juurde veel ühe avaliku vaate, kuhu koondame kanalid, mis ei ole ei üht ega teist kuid samas omavad kindlasti väärt sisu. Sinna on oodatud kõik kanalid alustades trip.ee-st ja lõpetades minut.ee-ga.

Monday, May 19, 2008

Rahulolevad Station.ee kasutajad - Sten Tamkivi

Skype Eesti tegevjuht Sten Tamkivi võtab oma blogis väga hästi kokku Station.ee head omadused ning kirjutab ka kuidas neid enda kasuks tööle panna:

  • NEWS.station avalehe valik näidata enam kui neljas või kuues kanalis kajastatud lugu aitab kiiresti pildi ette saada hetkel "kuumadest" teemadest
  • Konkreetse teema vaade võiks olla iga meediahuvilise sagedane tööriist, et näha kuidas praktiliselt sünnib uudis. Näiteks nagu selles juhuslikus näites, kus Postimees on kirjutanud uudise valmis juba siis kui Äripäev alles toore pressiteate veebi paneb. Ja Päevaleht on pea poolteist tundi maas.
  • Station teeb suurepärast tööd eestikeelsest tekstist organisatsioonide ja inimeste pärisnimede tuvastamisel. Näiteks, mida kirjutatakse Eesti lehtedes Skype kohta või allakirjutanust.
  • Mistahes võtmesõnaotsingu peale on võimalik tellida endale RSS-voog (nt Skype-teemaline siin). Selline ülimalt lihtne lahendus astub kõvasti kandadele senistele meediamonitooringu teenuse pakkujatele ja ilmselt sisaldab koos lisaväärtusteenustega (nt tänasest rohkem reaalajas indekseerimine) vihjeid, kust Station raha võiks teenima hakata.
  • Mistahes teema juures näidatavad seotud isikud ja organisatsioonid tõesti hakkuvadki teemaga. Ja näitavad teinekord päris huvitavaid "kes kellega käib" või "... äri ajab" seoseid.
  • Inimeste ja organisatsioonide edetabelid annavad ülevaate, kes hetkel sündmuste keerises on (või kelle PR-meeskond enim hoos).

Loe lähemalt Steni blogist.

Wednesday, May 14, 2008

"Blogijate A-list" - mis loom see on?

Ago lahkab oma blogis keskkonna Blog.Station esilehel paikneva "Blogijate A-listi" teemablogi temaatikat. Püüan omalt poolt anda "A-listile" selgituse.

"A-listi" all mõtleme me blogosfääri mõttes autoriteetseid blogisid. Ehk blogisid, mis lähevad teistele blogipidajatele korda. Selle salapärase termini taga ei peitu ei "klubisse astumise makse" ega midagi muud nõiduslikku. "A-list" arvutatakse meie süsteemi poolt välja igal öösel siis kui kõik inimesed (kaasaarvatud toimetajad ;)) magavad.

Milline on arvutuskäik? Me arvame, et blogi tähtsust teiste blogosfääris osalejate (ehk blogijate) jaoks saab hinnata sellega, kui palju sellele blogile on mingis ajaühikus teistest blogidest viidatud. Meie oleme ajaühikuks võtnud viimase kuue kuu viitamised sest kui aus olla, siis eesti blogosfääri väiksuse tõttu (võrreldes näiteks rahvusvahelise blogosfääriga) ei tule neid viitamisi just liiga palju.

Nii et moraal on - kui tahad edetabelis tõusta, siis tuleb kirjutada teiste jaoks huvitavatel teemadel ning järgnevad viitamised on suhteliselt loomulikud.

Muidugi saab igasuguseid automaatseid süsteeme trikitamisega ka ära osta. Ennast saab nii kõrgemale upitada kui ka teiste upitamist ära hoida. Näiteks Ameerika Ühendriikide blogijate "A-listi" osadel liikmetel on komme mitte kellelegi teisele viidata. Seda just sellepärast, et nad peavad enda viitamisi strateegiliseks varaks (on tõestatud, et mõjuka blogi viitamisel väiksemale blogile on sel võimalik lugejaid juurde saada) ning ei soovi enda kõrval näha "uusi tähti".

Eesti blogijate "edetabeliga autoriteedi järgi" on huvilistel võimalik tutvuda siin. "A-list" on hetkel moodustatud 25 autoriteetseima blogi igapäevastest kannetest.

Thursday, May 8, 2008

Station.ee - miks ja milleks!

Jõudsime lõpuks esimese päevikukandeni ning nüüd katsume teid edaspidiste arengutega kursis hoida. Alustame aga algusest ehk mis asi on Station.ee.

Esmane põhjus Station.ee loomiseks peitus sobivate tarkvaralahenduste olemasolus. Pole mingi saladus, et oleme infovoogude kogumise, suunamise ja analüüsimise tehnoloogiatega tegelenud juba 8 aastat (Kõik need tehnoloogiad peituvad Feedreaderi tooteportfellis). Väga mugav on midagi luua kui ei pea mõtlema tehnilistele lahendustele vaid saab keskenduda sisule ning selle võimalikult heale esitamisele. Loomulikult on Station.ee-l peale avalike teenuste pakkumise olemas ka meie enda jaoks väga tähtis funktsioon - Feedreaderi arenduste testimine nö. lahingolukorras. Oleme kasutanud ja kasutame Station.ee näidiskeskkonnana klientidele (viimased Prantsusmaalt ja Sveitsist) erinevate infohalduslahenduste ja võimekuse tutvustamisel.

Lisaks ei saa mainimata jätta ka "eesti keele võlu" :). Üks asi on pakkuda tooteid kogu maailmale. Sel juhul pead jääma suhteliselt abstraktseks ning ei saa süübida ühe või teise keele eripäradesse. Station.ee oli aga ideaalne võimalus meie käes olevate eesti keele spetsiifiliste tehnoloogiate kaasamiseks reaalses teenuses. Vaadates Eestis ringi on ehk ainult mõned internetikeskkonnad, mis kasutavad spetsiaalselt eesti keelele välja töötatud algoritme. Meie valdame teemat ning flirdime sellega suht julgelt ;).

Station.ee üldine taotlus on luua senisest paremaid võimalusi pidevalt kasvava infovooga toime tulemiseks. Keskkond on meie arvates nii mõneski mõttes unikaalne ning sisaldab seni kasutamata funktsioone. Kõige olulisemaks ja huvitavamaks peame hetkel algoritmi, mis suudab koondada samasisulised uudised üheks koondiks ja teeb seda arvestatava täpsusega. Samuti võimaldab uudiste koondamine tuua esile ka uudise leviku ja arengu erinevates kanalites, seotud isikud ja organisatsioonid ning nendevahelised seosed. Hetkel oleme valinud kanalitena 10 olulisemat infoallikat, kuid sisuliselt suudab süsteem toimetada kordi suuremate infohulkadega. Oleme katsetanud uudiste agregeerimist ka näiteks 500 Venemaa online uudiskanalite põhjal (mis toodavad ca 10000 uudist päevas) ja asi toimib.

Teine märkimist vääriv taotlus on pakkuda tervikvaadet kattes nii meedikanalid kui veebipäevikud. Station.ee koosneb täna kahest üldisest jaotusest: News.Station ja Blog.Station. Ühel juhul siis uudiste koond ja teisel juhul veebipäevikute kanded.
Blog.Station on täna kindlasti kõige laiaulatuslikuma kaetusega blogikeskkond, mis koondab üle 12 000 veebipäeviku kannete. Oleme loonud unikaalse süsteemi, mis pidevalt jälgib eesti blogide lisandumist, kandeid ja kannete aktiivsust. Ühesõnaga me teame kes päevikut peab, millal ja millest kirjutab :).

Veebipäevikute jälgimise süsteemiga oleme taganud ligipääsu võimalikule olulisele infole, aga nüüd seisab meil ees päris põnev väljakutse luua siin korrastatus ja võime leida üles just kasutajat huvitav info. Üht-teist oleme juba teinud, kuid kindlasti tuleb ka siin lisa. Lähiajal kaasame ka kasutajad soovituste ja viidete andmiseks.

News.Station ja Blog.Station olemusest ja funktsionaalsusest loe lähemalt keskkonna “Abi” jaotusest.