Monday, February 21, 2011

Koosloomisest

Natuke sellest kuidas me koos klientidega ja koostööpartneritega SocialDiverit arendame.

Aasta tagasi kui alustasime tõsisemalt SocialDiveri kontseptsiooni loomisega, jõudsime peagi tõdemuseni, et vaatamata meie kogemusele tehnoloogiliste lahenduste osas ning eeldustele turuvajaduses, ei suuda me üksi piisavalt kliendikeskset teenust luua. See asjaolu pani meid mõtlema natuke laiemalt kui lineaarne nõudlus-pakkumine kontseptsioon.

Üks Freqmedia olemuslikest alustest (põhjus miks me üldse olemas oleme) on eesmärk aidata inimestel jõuda olulise informatsioonini ning teha andmetel põhinevaid otsuseid. Sotsiaalmeedia on muuhulgas tehnoloogiliste võimaluste ja inimeste suhtlusvajaduse sümbioos ehk kasulik suhe. Mida paremini inimene tehnoloogiliste lahendustega sobitub, seda efektiivsemalt sotsiaalmeedia poolt loodavad võimaluse realiseeruvad. Seega seadsime ka meie endale ülesandeks keskenduda just SocialDiveri kasutajate vajadustele (mis selguvad alles kasutuse käigus), mitte niivõrd valmistoote arendamisele.

Niisiis töötasime välja esmalt meie enda kogemusele tugineva platvormi, mille avasime kasutuseks paarile koostööpartnerile. Esmase tagasiside alusel tegime ka esimesed täiendused süsteemis. Järgnevalt asusime teenust osutama juba lõppkasutajatele koos pideva tagasiside seirega (nii kasutusstatistika kui soovide vajaduste kaardistamine).

Kasutajakeskses lähenemises näeme enda jaoks peamise eelisena võimalust teenus paremini sobitada konkreetse kliendi erivajadustega (olemasolev infosüsteem, organisatsiooni struktuur jne.) ning õppides üksikklientide soovidest täiendada teenust tervikuna.

Koosloomine on pidev protsess ja nagu marketingigurud väidavad, tänapäevase turunduse üks alustalasid.

Mõned näited kliendikogemusel tuginevatest arendustest:

Tuesday, February 8, 2011

Toimetatud sotsiaalmeedia

Oleme sotsiaalmeedia seire- ja analüüsiteenust osutanud juba üle poole aasta. Selle aja jooksul oleme heas mõttes aidanud juba mitu toredat organisatsiooni vihma käest räästa alla :).

Paljudes valdkondades on teemade käsitlemine, ettevõtete ja brändide mainimine üllatavalt aktiivne. Küll arutatakse teenuste kvaliteedi üle, võrreldakse tooteid, avaldatakse hea- ja pahameelt.

Sotsiaalmeedia jälgimisega paratamatult kaasaskäiv nähtus on juhuslike mainingute suhteliselt suur osakaal. Kõik mainimised omavad kontekstipõhist väärtust, kuid probleem võib tekkida suuremate mahtude korral olulisema ja reageerimist vajava info eristamisel.

Teatavasti ei piisa ainult info kogumisest, sõltumata kui operatiivne või täpne see on. Organisatsioon peab leidma võimaluse infot analüüsida, oluline tuvastada ning see enda tarbeks tööle panna. Paljudel juhtudel ei ole kohe võtta vastavat ressurssi, mis kulub tuvastatud info töötlemiseks reageerimisvalmiks. Selle probleemi lahendamiseks oleme otsustanud astuda sammu lähemale kasutajatele, pakkudes võimalust sotsiaalmeedias toimuvat suhtlust hinnata ning kirjeldada.

Meie toimetajad vaatavad tuvastatud kanded üle, määravad kande relevantsusastme (kas räägitakse sisuliselt või mainitakse möödaminnes), fikseerivad sentimendi (positiivne-negatiivne kontekst) ning lisavad eeldatavat reageerimist vajavale kandel vastava märke.

Toimetamise tulemusena on kasutajal võimalik kiirelt eristada tähtsamad ja mõjukamad lood, millega tegelemine on jooksvalt vajalik. Toimetatud info edastatakse eraldi raportina ning säilitatakse ka andmebaasis hilisemate analüüside tarbeks.

Kui soovid meie toimetatud sotsiaalmeedia teenust testida siis võta ühendust Rauno Mürgiga telefonil +372 5011178 või elektronpostiaadressil rauno [ät] freqmedia.com