Tuesday, November 18, 2008

Eesti meedia eelistas Obamat

Nüüd on siis selge, et 44. USA presideniks saab Barack Obama ning maailma vägevamat suurvõimu juhivad lähiaastatel demokraadid. Möödunud valimisi jääb meenutama kõiki varasemaid rekordeid löönud kulutused “presidendipakettide” müümisel. Eks lähiajal ilmub ridamisi analüüse ja kommentaare kulude täpse jaotuse ning eelkõige rahastamise allikate kohta. Jääme siis ootama kes ja mis eesmärkidel tegid mustanahalisest tüübist presidendi.

Kindel on aga see, et möödunud valimised kinnitasid veelkord meedia kui “neljanda võimu”
vääramatut võidukäiku. Miljarditesse dollaritesse ulatuvast kampaaniakulust liikus eeldatavasti enamus meedia, reklaamiagentuuride ja PR asjameeste kukrusse. Moosi pritsiti aktiivselt nii traditsioonilisi meediakanaleid pidi kui ka blogosfääri ja kasvava Twitter võrgustiku abil.

Stationi meeskond jälgispresidendivalimiste kampaania meediakajastuse kulugu keskkonna Perspctv.com vahendusel. Enamuse kampaaniaperioodi jooksul oli meediakajastuse maht mõlema kandidaadi suhtes enam-vähem võrdne, kuigi Obama edastas MacCaini pidevalt.
Viimastel päevadel enne valimisi kasvas aga Obama edu veelgi ja seda nii meedias, blogosfääris kui seni kõige tasakaalustatumas Twitter võrgustikus. Ilmselgelt esines seos igapäevaste avaliku arvamuse uuringu tulemuste ja meediakajastuse aktiivsuse vahel. Mida rohkem kasvas mustanahalise Obama edu arvamusküsitlustes, seda väiksemaks muutus McCaini pildis olek.

Kui USA meedia huvi oli vahetu ning rahaline panus pildisoleku tagamiseks meeletu, siis kuidas käitusid kandidaatide kajastamisel eesti meedia ja veebipäeviku pidajad?

Station.ee jälgib hetkel uudiseid 10 meediakanali veebiversioonist ning 16000 eesti veebipäevikust. Vaatamata asjaolule, et järgnev ülevaade ei ole koostatud kõikide meediakanalite alusel, on kanalite valik meie aravtes piisav üldistatud mudeli loomiseks.

Me ei analüüsi meediakajastuse sisu erinevate kandidaatide suhtes, vaid anname ülevaate kajastusdünaamika olemusest aasta algusest.
Nii nagu graafikult näha käitus eesti meedia sarnaselt USA meediale, pöörates pidevalt rohkem tähelepanu Obama tegemistele ja isikule. Kui Obamaga seotud uudiseid avaldati kokku 655 korral, siis McCain sai tähelepanu 532 korral. Seega oli Obamaga seotud lugusid ca 23% rohkem kui McCaini puudutanud lugusid. John McCain ületas meediakajastuse ainult viiel nädalal neljakümne kolmest vaatlusnädalast. Viimastel nädalatel enne valimisi kasvas vahe aga veelgi Obama kasuks.

Miks see nii on, me hetkel arvama ei hakka. Igaüks võib ise Station.ee otsingut kasutades graafikukurvidele selgitust ostida.Blogosfääris on vahe veelgi rohkem Barack Obama kasuks. Kui John McCaini mainiti kokku 338 korral, siis Obamat käsitleti 198 korral rohkem ehk kokku 536 päevikukannet.

Nii nagu meediakanalite puhul, kasvas ka blogijate aktiivsus vahetult enne valimis, saavutades maksimumutelmuse valimistele eelnenud nädalal (ca, 45 kannet).

Võrreldes meediakanalite ja blogosfääri teemakäsitluse dünaamikat, siis ilmneb pea täielik faasikattuvus. Suuremad võnked on pea üks ühele korrelatsioonis. Mine võta kinni kas blogijad said tõuke meediast või vastupidi, kindel on aga teema aktuaalsuse kattuvus.

Samuti kui võrrelda eesti meedia käitumist välismeedia omaga, siis ka siin esineb intervalliline sarnasus. Eesti meedia on kenasti kõik sündmused sünkroonselt lugejani toonud ning automaatselt Barack Omabale laiema kajastuse taganud. Ühesõnaga money well spent Mr. Barack Obama.

Kuna USA 44.president on erakordne tegelane ka oma nahavärvi tõttu, siis lõpetuseks ka väike ülevaade pähhsõna “neeger” kasutuses Eesti meedias ja blogides. Ülltavalt viisakad oleme -kas pole?

No comments: