Monday, February 21, 2011

Koosloomisest

Natuke sellest kuidas me koos klientidega ja koostööpartneritega SocialDiverit arendame.

Aasta tagasi kui alustasime tõsisemalt SocialDiveri kontseptsiooni loomisega, jõudsime peagi tõdemuseni, et vaatamata meie kogemusele tehnoloogiliste lahenduste osas ning eeldustele turuvajaduses, ei suuda me üksi piisavalt kliendikeskset teenust luua. See asjaolu pani meid mõtlema natuke laiemalt kui lineaarne nõudlus-pakkumine kontseptsioon.

Üks Freqmedia olemuslikest alustest (põhjus miks me üldse olemas oleme) on eesmärk aidata inimestel jõuda olulise informatsioonini ning teha andmetel põhinevaid otsuseid. Sotsiaalmeedia on muuhulgas tehnoloogiliste võimaluste ja inimeste suhtlusvajaduse sümbioos ehk kasulik suhe. Mida paremini inimene tehnoloogiliste lahendustega sobitub, seda efektiivsemalt sotsiaalmeedia poolt loodavad võimaluse realiseeruvad. Seega seadsime ka meie endale ülesandeks keskenduda just SocialDiveri kasutajate vajadustele (mis selguvad alles kasutuse käigus), mitte niivõrd valmistoote arendamisele.

Niisiis töötasime välja esmalt meie enda kogemusele tugineva platvormi, mille avasime kasutuseks paarile koostööpartnerile. Esmase tagasiside alusel tegime ka esimesed täiendused süsteemis. Järgnevalt asusime teenust osutama juba lõppkasutajatele koos pideva tagasiside seirega (nii kasutusstatistika kui soovide vajaduste kaardistamine).

Kasutajakeskses lähenemises näeme enda jaoks peamise eelisena võimalust teenus paremini sobitada konkreetse kliendi erivajadustega (olemasolev infosüsteem, organisatsiooni struktuur jne.) ning õppides üksikklientide soovidest täiendada teenust tervikuna.

Koosloomine on pidev protsess ja nagu marketingigurud väidavad, tänapäevase turunduse üks alustalasid.

Mõned näited kliendikogemusel tuginevatest arendustest:

1 comment:

Anonymous said...

We check blackjack sites to ensure that|to ensure that} they run quick on units, that they make full use of touchscreen capabilities, they usually still provide glorious bonuses to gamers. It’s important that your chosen 우리카지노 on line casino has great cell gaming choices. Now you’re ready to play blackjack for actual cash with the Ignition blackjack cell on line casino.