Tuesday, February 8, 2011

Toimetatud sotsiaalmeedia

Oleme sotsiaalmeedia seire- ja analüüsiteenust osutanud juba üle poole aasta. Selle aja jooksul oleme heas mõttes aidanud juba mitu toredat organisatsiooni vihma käest räästa alla :).

Paljudes valdkondades on teemade käsitlemine, ettevõtete ja brändide mainimine üllatavalt aktiivne. Küll arutatakse teenuste kvaliteedi üle, võrreldakse tooteid, avaldatakse hea- ja pahameelt.

Sotsiaalmeedia jälgimisega paratamatult kaasaskäiv nähtus on juhuslike mainingute suhteliselt suur osakaal. Kõik mainimised omavad kontekstipõhist väärtust, kuid probleem võib tekkida suuremate mahtude korral olulisema ja reageerimist vajava info eristamisel.

Teatavasti ei piisa ainult info kogumisest, sõltumata kui operatiivne või täpne see on. Organisatsioon peab leidma võimaluse infot analüüsida, oluline tuvastada ning see enda tarbeks tööle panna. Paljudel juhtudel ei ole kohe võtta vastavat ressurssi, mis kulub tuvastatud info töötlemiseks reageerimisvalmiks. Selle probleemi lahendamiseks oleme otsustanud astuda sammu lähemale kasutajatele, pakkudes võimalust sotsiaalmeedias toimuvat suhtlust hinnata ning kirjeldada.

Meie toimetajad vaatavad tuvastatud kanded üle, määravad kande relevantsusastme (kas räägitakse sisuliselt või mainitakse möödaminnes), fikseerivad sentimendi (positiivne-negatiivne kontekst) ning lisavad eeldatavat reageerimist vajavale kandel vastava märke.

Toimetamise tulemusena on kasutajal võimalik kiirelt eristada tähtsamad ja mõjukamad lood, millega tegelemine on jooksvalt vajalik. Toimetatud info edastatakse eraldi raportina ning säilitatakse ka andmebaasis hilisemate analüüside tarbeks.

Kui soovid meie toimetatud sotsiaalmeedia teenust testida siis võta ühendust Rauno Mürgiga telefonil +372 5011178 või elektronpostiaadressil rauno [ät] freqmedia.com

1 comment:

Anonymous said...

Coin Casino (New Jersey) | Bonus Codes & Offers
Welcome to Coin Casino 카지노사이트 - the online casino where you can 코인카지노 play your favorite slots, table games and live 12bet dealer games. Experience the joy of online casino gaming with