Tuesday, January 4, 2011

Esimene põhjus sotsiaalmeedias osalemiseks, viimane põhjus sealt lahkumiseks- SocialDiver

Ei ole vahet kas sa juba osaled võid plaanid sotsiaalmeedias osaleda, Sinu organisatsioonist räägitakse nii ehk naa. Räägib tänane, tulevane, eilne klient. Räägib konkurent, seadusandja, koostööpartner. Ühel juhul räägid Sa kaasa, teisel juhul räägitakse Sind taga.

Rääkijaid on rohkem kui üks, nad räägivad korraga ja erinevatel teemadel, nad asuvad erinevates kohtades ja nende taust on erinev. Nad tuginevad hoiakutes teiste kogemusele ja nad usaldavad rohkem anonüümse kommentaatori arvamust, kui Sinu reklaami või ettevõtte esindaja ekspertarvamust. Neid tuleb iga päevaga juurde ja nad ei tee vahet kus lõpeb tegelikkus ja algab fiktsioon. Aga nad on väärtus, kelleta ei püsi ükski organisatsioon. Nad on otsustajad ja nendega peab suhtlema.

„Multitasking“ võib olla küll kaasaegse inimese püüdlus, kuid paraku ei õnnestu keskendunult peale nätsu närimise põhitegevust täiendada. Niisamuti ei ole võimalik korraga kuulata ja rääkida mitmete sadade klientide, partneritega seal kus nad seda parasjagu teha suvatsevad. Selleks on vaja abi, mis koondaks suhtluse kokku, eristaks olulisemad ja korduvad teemad, mõjukamad arvajad, hinnangud ja soovid ning teeks seda mahus ja ulatuses, mida ei suudaks isegi suurimad turundusmeeskonnad.

Just sellist võimekust SocialDiver platvorm täna pakub.

SocialDiver on seire- ja infohaldusplatvorm, mis võimaldab jälgida ja analüüsida erinevates sotsiaalvõrgustikes ning online-meedias toimuvat suhtlust. Samuti lihtsustab süsteem oluliselt organisatsioonide osalusvõimalusi erinevates sotsiaalmeedia väljundites.

Süsteem jälgib pidevalt ligi 25 000 erinevat allikat blogosfääris, uudiskanalites, foorumites, uudiste kommentaarides ning Twitter`i ja Facebook`i fännilehtedel. Kõigis neis keskkondades tehakse päevas ca 15 000 kannet, mis ulatuvad sadadesse tuhandetesse küündiva auditooriumini.

Sotsiaalmeedia ei piirdu ainult suhtlusvõrgustikuga Facebook, vaid moodustub erinevatel tehnoloogilistel rakendustel toimuva kommunikatsiooni koondis. Eestis on täna lisaks 269000 (seisuga 1.jaanuar 2011) Facebook konto 18 000 aktiivset veebipäevikut, rohkem kui 7500 Twitteri kontot ning suurel hulgal erinevaid foorumeid, tavameedia kommentaariume jne. Nendes kanalites tehakse ööpäevas tuhandeid ettevõtteid, teenuseid, kaubamärke jne. puudutavaid kandeid, kus jagatakse soovitusi, antakse hinnanguid ning vahetatakse kogemusi.

Sotsiaalmeedia teevad võimalikuks kaks komponenti- esmalt inimeste vajadus suhelda ja jagada oma mõtteid-arvamusi ning teisalt erinevad tehnoloogiad, mille abil suhtlus ja koostegevus toimub. Meie eesmärk on tuua need kaks komponenti turundajatele lähemale ning aidata suhtlust paremini hallata.

Teenuse arendamisel oleme lähtunud kolmest põhieeldusest sotsiaalmeedias toimetamisel, milleks on kuulamine, analüüs ja osalemine. Kõik need komponendid on kriitilise tähtsusega sotsiaalmeedias turundamisel.

SocialDiver on mõeldud kõikidele ettevõtetele kes soovivad kasutada sotsiaalmeedia võimalusi oma turundustegevuse tõhustamiseks, kliendisuhete haldamiseks ning kellele on tähtis valdkonna teemakäsitlustes kaasa rääkida või neid õigel ajal ja kohas püstitada.

Lisainfo : Rauno Mürk, Telefon +372 5011178

www.socialdiver.eu

1 comment:

eleanakagarise said...

Casino Games Near Me - MapYRO
Find Casino Games 사천 출장샵 Near Me, compare reviews and find the 대구광역 출장안마 best 남원 출장안마 deal 사천 출장안마 for 1xbet login the area in San Francisco (CA), Washington DC. MapYRO offers more than 2000 slot